Cymru: Cyrchfan Bwyd

Cefnogi busnesau i brynu, gweini a gwerthu bwyd a diod o Gymru.

Beth allwn ni gynnig:

  • Cyngor wyneb yn wyneb mewn lleoliad cyfleus
  • Gweithdai a digwyddiadau rhanbarthol
  • Gwneud cysylltiadau a chefnogi masnach cynhyrchydd i brynwr
  • Cefnogi’r cynydd yn nifer y cogyddion a datblygu sgiliau cogyddion ar draws Cymru
  • Ymchwil a hyb gwybodaeth arlein.

 

Felly os ydych yn prynu, gweini neu werthu bwyd a diod o Gymru drwy gaffis, bwytai, iopau, marchnadoedd ffermwyr, gwyliau bwyd, G a B, hunan-arlwyo, atyniadau twristaidd, canolfannau crefft, llyfrgelloedd, arlein ayyb ac yn credu y gallwn ni helpu chi i hybu stori bwyd a diod o Gymru yn well cofiwch gysylltu:

wales@lantra.co.uk

01982 552646