Cymru: Cyrchfan Bwyd

Daeth prosiect Sgiliau Bwyd Cymru i ben ar 31 Mawrth 2023.

 

Roedd Sgiliau Bwyd Cymru yn brosiect 4 blynedd a oedd yn cefnogi busnesau Cymreig ym maes gweithgynhyrchu bwyd a diod i uwchsgilio gweithwyr er mwyn sicrhau bod gan y diwydiant y sgiliau cywir.

 

Mae uchafbwyntiau’r prosiect yn cynnwys:

  • Cefnogwyd 241 o fusnesau ledled Cymru:
    • 139 Micro
    • 65 BBaCh
    • 37 o Sefydliadau Mawr
  • Mae 3,294 o fuddiolwyr wedi cwblhau cwrs hyfforddi
  • Cefnogwyd dros 8,000 o ddiwrnodau hyfforddi
  • Manteisiodd dros 100 o fusnesau ar yr Hysbysfwrdd Swyddi a ariannwyd yn llawn gyda dros 2,000 o swyddi gwag wedi’u postio

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â wales@lantra.co.uk