Lantra Cymru
Mae’r diwydiant tir ac amgylcheddol yng Nghymru yn cynnwys oddeutu 18,600 o fusnesau a 85,000 o weithwyr.
Prosiectau ac Ymgyrchoedd
Mae ein tîm yng Nghymru yn gweithio i’ch helpu i gael gafael ar yr hyfforddiant, y cymwysterau, y sgiliau a’r wybodaeth y mae arnoch eu hangen. Cewch wybod rhagor am ein gwaith a sut rydyn ni’n Gwneud y Gwahaniaeth yng Nghymru.
Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio yn Wasanaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, Arloesi a Chynghori ar gyfer busnesau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Cymru: Cyrchfan Bwyd

Roedd Sgiliau Bwyd Cymru yn brosiect 4 blynedd a oedd yn cefnogi busnesau Cymreig ym maes gweithgynhyrchu bwyd a diod i uwchsgilio gweithwyr er mwyn sicrhau bod gan y diwydiant y sgiliau cywir.

Tyfu Cymru

Bydd Tyfu Cymru yn datblygu grym a gallu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru. 

News and Blogs

Darllenwch yr holl Newyddion diweddaraf o Lantra Cymru

Lantra Cymru Awards 2022

Enwebwch y cyfraniadau rhagorol i’r diwydiannau amgylcheddol a diwydiannau’r tir yng Ngwobrau Lantra Cymru 2022.

Lantra Cymru Awards 2021

Mae rhestr lawn o enillwyr Gwobrau Lantra Cymru eleni wedi’i datgelu yn y seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod.

AgriStart

If you’re between the age of 16-28, from a non-farming background in Powys, the new AgriStart offer can provide you with FREE accredited training in agriculture, forestry and horticulture.