Lantra Cymru
Mae’r diwydiant tir ac amgylcheddol yng Nghymru yn cynnwys oddeutu 18,600 o fusnesau a 85,000 o weithwyr.
Prosiectau ac Ymgyrchoedd
Mae ein tîm yng Nghymru yn gweithio i’ch helpu i gael gafael ar yr hyfforddiant, y cymwysterau, y sgiliau a’r wybodaeth y mae arnoch eu hangen. Cewch wybod rhagor am ein gwaith a sut rydyn ni’n Gwneud y Gwahaniaeth yng Nghymru.
Cyswllt Ffermio

Gwasanaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, Arloesi a Chynghori i fusnesau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru ydy Cyswllt Ffermio. Caiff ei ariannu drwy gyfrwng Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020, Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.

Cymru: Cyrchfan Bwyd

Rydyn ni’n cefnogi busnesau i brynu, gweini a gwerthu bwyd a diod o Gymru.

Tyfu Cymru

Bydd Tyfu Cymru yn datblygu grym a gallu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru. 

News and Blogs

Read all of the latest News from Lantra Wales

Lantra Cymru Awards 2020

Talented trainees were recognised in Wales’s top environmental and land-based awards as they celebrated numerous achievements at a very challenging time for the industry.

Land-based Learner of the Year Awards 2019

This year marks an important milestone for the Gwobrau Lantra Cymru Awards as they celebrate their 25th birthday.