Lantra Cymru
Mae’r diwydiant tir ac amgylcheddol yng Nghymru yn cynnwys oddeutu 18,600 o fusnesau a 85,000 o weithwyr.
Prosiectau ac Ymgyrchoedd
Mae ein tîm yng Nghymru yn gweithio i’ch helpu i gael gafael ar yr hyfforddiant, y cymwysterau, y sgiliau a’r wybodaeth y mae arnoch eu hangen. Cewch wybod rhagor am ein gwaith a sut rydyn ni’n Gwneud y Gwahaniaeth yng Nghymru.
Gwasanaeth Paru Sgiliau

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae’n hanfodol ein bod ni’n sicrhau bod ein busnesau gwledig a seiliedig ar y tir allweddol – gan gynnwys ffermydd a busnesau sydd â chyfrifoldebau lles anifeiliaid – yn gallu cael mynediad at weithwyr allweddol ac yn parhau i weithredu.

Cyswllt Ffermio

Gwasanaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, Arloesi a Chynghori i fusnesau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru ydy Cyswllt Ffermio. Caiff ei ariannu drwy gyfrwng Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020, Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.

Cymru: Cyrchfan Bwyd

Rydyn ni’n cefnogi busnesau i brynu, gweini a gwerthu bwyd a diod o Gymru.

Tyfu Cymru

Bydd Tyfu Cymru yn datblygu grym a gallu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru. 

Land-based Learner of the Year Awards 2019

This year marks an important milestone for the Gwobrau Lantra Cymru Awards as they celebrate their 25th birthday.