Cyswllt Ffermio

Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth, Arloesedd a Gwasanaeth Cynghori yw  Cyswllt Ffermio ar gyfer busnesau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru a ariennir drwy gyfrwng  Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 

Mae Lantra yn arwain ar y gwaith o gyflwyno'r  Rhaglen Datblygu a  Dysgu Gydol Oes,  sydd â phedair allbwn allweddol:

  • Cynllun Datblygu Personol Cyswllt Ffermio  Ar-lein (CDP)
  • Fframwaith ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer y sectorau Ffermio a Choedwigaeth.
  • Datblygu a chyflwyno pecynnau e-ddysgu achrededig i'r sectorau Ffermio a Choedwigaeth
  • Darparu hyfforddiant  ac asesu wedi ei achredu ynghyd a chymhorthdal  drwy rwydwaith o Darparwyr Hyfforddiant

I gael rhagor o fanylion am sut i gofrestru a rhestr lawn o wasanaethau sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio i fusnesau yng Nghymru, cliciwch yma